It libben giet net oer it wachtsjen op 'e stoarm om te gean. It giet oer it learen hoe te dûnsjen yn 'e rein. - Vivian Greene

It libben giet net oer it wachtsjen op 'e stoarm om te gean. It giet oer it learen hoe te dûnsjen yn 'e rein. - Vivian Greene

leech

It libben giet net oer it wachtsjen op 'e stoarm om te gean. It giet oer it learen hoe te dûnsjen yn 'e rein.
- Vivian Greene